Rehabilitacja medyczna

Specjalizacja lekarska w dziedzinie rehabilitacji medycznej obejmuje szereg specjalistycznych umiejętności, które pozwalają lekarzowi na skuteczne diagnozowanie i leczenie pacjentów z różnymi problemami zdrowotnymi, mającymi wpływ na sprawność ruchową, funkcje mięśniowe, koordynację i ogólny stan zdrowia.

Czym zajmuje się lekarz rehabilitacji medycznej

Lekarz rehabilitacji medycznej to specjalista medyczny zajmujący się diagnostyką, leczeniem i koordynacją procesu rehabilitacji pacjentów z różnymi problemami zdrowotnymi. Jego celem jest przywrócenie pacjentowi jak największej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, zwłaszcza po urazach, operacjach, chorobach czy incydentach neurologicznych.

Jak wygląda wizyta u lekarza rehabilitacji?

 1. Diagnostyka:

  Ocena stanu zdrowia pacjenta, zrozumienie istniejących problemów zdrowotnych, identyfikacja zakresu dysfunkcji oraz określenie możliwości rehabilitacyjnych.

 2. Planowanie leczenia i rehabilitacji:

  Opracowywanie spersonalizowanego planu leczenia i rehabilitacji, uwzględniającego unikalne potrzeby pacjenta. Plan ten może obejmować różne metody rehabilitacyjne, takie jak fizykoterapia, ćwiczenia terapeutyczne, terapia zajęciowa itp.

 3. Monitorowanie postępów:

  Ścisłe śledzenie postępów pacjenta w trakcie procesu rehabilitacji, dostosowywanie planu leczenia w razie potrzeby oraz monitorowanie skuteczności stosowanych metod.

 4. Koordynacja zespołu rehabilitacyjnego:

  Współpraca z innymi specjalistami, takimi jak fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, ortopedzi, w celu zapewnienia kompleksowej opieki rehabilitacyjnej.

 5. Edukacja pacjenta:

  Udzielanie informacji pacjentom i ich rodzinom na temat choroby, prognostyki, dostępnych opcji leczenia i technik rehabilitacyjnych. Edukacja ta ma na celu zwiększenie świadomości pacjenta i wspieranie go w procesie rehabilitacji.
 6. Leczenie bólu:

  Zarządzanie bólem pacjentów, stosowanie terapii bólowej oraz pomoc w poprawie jakości życia osób z dolegliwościami bólowymi.

Lekarze

Lek. Hanna Wikariak
Internista, Lekarz rehabilitacji medycznej / Choroby wewnętrzne, Rehabilitacja medyczna