Lek. Hanna Wikariak

Internista, Lekarz rehabilitacji medycznej / Choroby wewnętrzne, Rehabilitacja medyczna

Od 2004 roku jestem związana z pracą w szpitalu i w poradniach specjalistycznych oraz w podstawowej opiece zdrowotnej.

Doświadczenie zawodowe nabyłam między innymi w Klinice Rehabilitacji 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Klinice Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 w Bydgoszczy.

Stale uaktualniam i poszerzam swoją wiedzę oraz umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach, kursach oraz konferencjach medycznych. Nabyta wiedza z zakresu obu zdobytych specjalizacji wzajemnie się uzupełnia i pomaga mi traktować każdego pacjenta holistycznie, ale też indywidualnie.