Badania słuchu

Badania słuchu są procedurami diagnostycznymi przeprowadzanymi w celu oceny zdolności słuchu u pacjenta.

Są one istotne w identyfikacji problemów ze słuchem i mogą pomóc lekarzom w diagnozowaniu i zarządzaniu różnymi schorzeniami słuchu.

W naszym Centrum wykonasz:

Audiometria Tonalna:

Jest to najczęściej stosowane badanie słuchu. Pacjent zakłada słuchawki, a audiolog prezentuje różne dźwięki o różnych częstotliwościach i natężeniu. Pacjent sygnalizuje, kiedy słyszy dźwięk, a wyniki są zapisywane na tzw. audiogramie. To badanie pomaga określić próg słyszenia i zidentyfikować ewentualne ubytki słuchu.

Audiometria Mowy:

W tym badaniu pacjent jest proszony o powtarzanie słów lub zdań prezentowanych przez audiologa. To pozwala ocenić zdolność pacjenta do rozumienia mowy przy różnych poziomach głośności.

Audiometria impedancyjna (Tympanometria):

To badanie mierzy reakcję ucha na zmiany ciśnienia. Pomaga w identyfikacji problemów z błoną bębenkową i funkcjonowaniem ucha środkowego.

Wskazania do wykonania badań słuchu:

  1. Problemy w szkole lub pracy: Jeśli dziecko ma trudności w nauce w szkole lub sam masz trudności w pracy związanymi z komunikacją, warto rozważyć badanie słuchu. Niedosłuch może wpływać na wyniki w nauce i efektywność zawodową.
  2. Niemowlęta i małe dzieci: Badania słuchu są szczególnie ważne u niemowląt i małych dzieci, zwłaszcza jeśli istnieją obawy dotyczące słuchu, opóźnienia mowy lub inne problemy z rozwojem.
  3. Głośne i hałaśliwe środowisko pracy: Osoby pracujące w głośnych i hałaśliwych środowiskach, takie jak fabryki, budowy czy lotniska, są narażone na ryzyko uszkodzenia słuchu. Badania słuchu są ważne w celu monitorowania zdrowia słuchu i zapobiegania uszkodzeniom słuchu.
  4. Długotrwałe narażenie na głośne dźwięki: Jeśli byłeś długotrwale narażony na głośne dźwięki, takie jak głośna muzyka w słuchawkach, strzały z broni czy inne hałaśliwe działania, istnieje ryzyko uszkodzenia słuchu.
  5. Wiek: Wraz z wiekiem ryzyko utraty słuchu wzrasta. Badania słuchu mogą pomóc w identyfikacji i zarządzaniu ewentualnymi zmianami w słuchu związanymi z wiekiem.
  6. Przypadki niedosłuchu w rodzinie
  7. Kontrola po przebytym zapaleniu oraz leczeniu