Zabiegi chirurgiczne

Zmiany skórne mogą występować w każdym wieku i na różnych obszarach skóry. Często stanowią jedynie problem estetyczny dla pacjentów, ale czasami mogą wywołać miejscowe stany zapalne lub rany po podrażnieniach. Istnieje także ryzyko, że niektóre z tych zmian mogą przybrać postać groźnych nowotworów skóry.

Wycięcie zmiany skórnej i podskórnej to procedura chirurgiczna, która ma na celu usunięcie niepożądanej zmiany skórnej lub podskórnej. Zabiegi te są wykonywane przez lekarzy specjalizujących się w chirurgii lub dermatologii i obejmują następujące kroki:

 1. Konsultacja: Zanim zostanie przeprowadzony zabieg, pacjent przeprowadza konsultację z lekarzem. Lekarz ocenia rodzaj i charakter zmiany, jej lokalizację oraz przeprowadza wywiad medyczny, aby upewnić się, że pacjent jest odpowiedni do zabiegu.
 2. Znieczulenie: Przed rozpoczęciem wycięcia zmiany skórnej lub podskórnej, obszar ten jest znieczulany miejscowo, aby zapobiec bólowi podczas zabiegu. Znieczulenie może być podawane za pomocą zastrzyków lub kremów znieczulających.
 3. Zabieg: Lekarz przystępuje do wycięcia zmiany za pomocą skalpela lub innych narzędzi chirurgicznych. Istnieją różne techniki wycinania, w zależności od rodzaju zmiany i jej lokalizacji. Celem jest usunięcie całej zmiany, aby zapobiec jej nawrotowi.
 4. Zszycie: Po usunięciu zmiany, skóra może być zszywana, aby zminimalizować blizny i wspomóc w gojeniu się. Zszywki zazwyczaj są usuwane po kilku dniach lub tygodniach, w zależności od miejsca i wielkości wyciętej zmiany.
 5. Opieka Pooperacyjna: Pacjent otrzymuje zalecenia dotyczące opieki pooperacyjnej, takie jak pielęgnacja rany i unikanie narażania jej na nadmierne napięcie czy zakażenia. Wskazane jest unikanie ekspozycji na słońce i stosowanie kremów z filtrem przeciwsłonecznym na obszarze zabiegu.
 6. Badanie Histopatologiczne: W niektórych przypadkach usunięta zmiana jest poddawana badaniu histopatologicznemu, aby ocenić, czy nie jest ona złośliwa. Wyniki tej oceny pomagają lekarzowi i pacjentowi zdecydować o dalszych krokach w leczeniu.

Co usuwamy?

 • Kaszaki
 • Tłuszczaki
 • Brodawki skórne
 • Włókniaki
 • Naczyniaki i inne zmiany

Wycinanie zmian skórnych i podskórnych jest często stosowane w celu usunięcia znamion, kaszaków, blizn, wrastających włosów i innych nieprawidłowości. Procedura jest zazwyczaj bezpieczna i przeprowadzana w warunkach ambulatoryjnych. Warto zawsze konsultować się z lekarzem w przypadku jakiejkolwiek niepokojącej zmiany skórnej, aby ocenić jej charakter i ewentualną konieczność leczenia lub obserwacji medycznej.