lek. Magdalena Lewandowska

Specjalista psychiatrii (tylko dorośli)

Jestem lekarzem specjalistą psychiatrą, asystentem Oddziału Psychiatrycznego Kliniki Psychiatrii, koordynatorem Oddziału Psychiatrycznego Geriatrycznego Centrum Zdrowia Araszkiewicz “Łaźnia Miejska “.

Posiadam wieloletnie doświadczenie kliniczne zarówno w pracy na oddziałach szpitalnych jak i w lecznictwie otwartym. Praktykę zdobywałam m.in. w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją wiedzę wzbogacam m.in. udziałem w konferencjach, zjazdach polskich i zagranicznych towarzystw psychiatrycznych. Współpracuję z psychologami, psychoterapeutami i neurologami, mając na uwadze holistyczne spojrzenie na pacjenta.