Dr N. Med. Piotr Rajewski

Specjalista neurologii
  • 1993-1999- studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy, ukończone z wyróżnieniem
  • 2005- uzyskanie stopnia naukowego doktora na podstawie pracy: „Przydatność badania potencjałów wywołanych i przewodnictwa w nerwach obwodowych w diagnostyce neuropatii cukrzycowej
  • 2006- specjalizacja II st. z neurologii
  • Kierownik Kliniki Neurologii CM UMK w Bydgoszczy, SU nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy
  • Sekretarz Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
  • Współautor ponad 50 artykułów naukowych i doniesień zjazdowych.