lek. Katarzyna Nadolska

Specjalista radiologii, Ultrasonografista

Medycynę ukończyłam na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Radiologia zawsze znajdowała się w kręgu moich zainteresowań, obecnie jest moją pracą i pasją. Pracę w zakresie radiologii rozpoczęłam w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, gdzie zdobywałam doświadczenie w zakresie radiologii onkologicznej (w tym diagnostyka chorób sutka). Obecnie pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im.A.Jurasza w Bydgoszczy, jako lekarz i nauczyciel akademicki. Pracuję również w trybie dyżurowym. Mam między innym doświadczenie w radiologii pediatrycznej i urazowej. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej. Uczestniczę w wielu kursach i zjazdach naukowych w kraju i zagranicą.