Dr n. med. Dorota Bednarska

Specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych

Absolwentka wydziału lekarskiego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który ukończyła z wyróżnieniem.
W 2011 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, w 2012 roku specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych, a w 2017 roku specjalizację z kardiologii.
Od 2006 roku pracuje w Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 Bydgoszczy. Od 2020 roku koordynuje program NFZ – leczenia inhibitorami PCSK-9 pacjentów z zaburzeniami lipidowymi.
Zajmuje się leczeniem i diagnozowaniem chorych z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca i przewodzenia, wadami serca, a w szczególności niewydolnością serca.
W czasie pracy zawodowej uczestniczyła w licznych zjazdach, konferencjach i kursach doskonalących o tematyce kardiologicznej.
Jest współautorką prac publikowanych w pismach krajowych i zagranicznych.