CENTRUM MEDYCZNE SZUBIŃSKA

USG stopy/stawu skokowego

Badanie stawu skokowego i/lub stopy obejmuje ocenę:

 • przestrzenie maziowe (kaletki, pochewki, jamy stawów)
  • kaletki kostki przyśrodkowej i bocznej
  • pochewki ścięgien mięśni piszczelowych, długich prostowników i zginaczy palców, mięśni strzałkowych
  • jamy stawów stępu i śródstopia (staw skokowy górny i dolny, staw Choparta, staw Lisfranca, stawy MTP, PIP i DIP
  • zarysy kostne stawów i kości stopy (nadżerki, osteofity, złamania)
  • gangliony
 • więzadła stopy
  • więzadła bocznej strony stawu skokowego górnego
   • piszczelowo-strzałkowe przednie
   • piszczelowo-strzałkowe tylne
   • skokowo-strzałkowe przednie
   • piętowo-strzałkowe
  • więzadło bocznej strony stawu skokowego dolnego
   • więzadło piętowo-skokowe boczne
  • więzadła przyśrodkowej strony stawu skokowego górnego
   • więzadło trójgraniaste
    • więzadło piszczelowo-łódkowe
    • więzadło piszczelowo-skokowe przednie i tylne
    • więzadło piszczelowo-piętowe
  • więzadła stawu Choparta
   • więzadło piętowo-sześcienne grzbietowe
   • więzadło rozdwojone
   • więzadło skokowo-łódkowe
  • więzadła stawu Lisfranca
   • więzadła stępowo-śródstopne
  • aparat torebkowo-więzadłowy stawów śródstopno-paliczkowych i międzypaliczkowych
 • ścięgna stopy
  • mięśnia strzałkowego długiego
  • mięśnia strzałkowego krótkiego
   • pochewki ścięgien
   • troczki ścięgien
  • mięśnia piszczelowego przedniego
  • mięśnia prostownika długiego palucha
  • mięśnia prostownika długiego palców
  • mięśnia strzałkowego trzeciego
   • pochewki ścięgien
   • troczki ścięgien
  • mięśnia piszczelowego tylnego
  • mięśnia zginacza długiego palców
  • mięśnia zginacza długiego pa
   • pochewki ścięgien
   • troczki ścięgien
 • podeszwa
  • tkanka podskórna stopy rozcięgno podeszwowe
  • zarysy podeszwowe głów kości śródstopia i palców oraz kości piętowej
  • ścięgna mięśni długich zginaczy palucha i palców oraz ścięgna mięśnia strzałkowego długiego
  • trzeszczki palucha
  • zmiany na przebiegu nerwów (np. „nerwiak Mortona”)
  • inne nietypowe zmiany tkanek miękkich tej okolicy
 • ścięgna piętowego (Achillesa)
  • struktura ścięgna Achillesa
  • ościęgno
  • zrosty w przestrzeni ościęgna (badanie dynamiczne)
  • kaletka ścięgna Achillesa i podskórna piętowa
  • zarysy kostne kaletki ścięgna i jego przyczepu piętowego

  Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Radiologii Mięśniowoszkieletowej badania stawu skokowego.

Rejestracja: Tel. 736 840 814 | e-mail: info@szubinska.pl