CENTRUM MEDYCZNE SZUBIŃSKA

USG stawu łokciowego

Badanie obejmuje struktury okolicy stawu łokciowego: 

 • jama stawu – wysięk, krwiak, obrzęk błony maziowej
 • zarysy kości ramiennej, promieniowej i łokciowej
 • zarysy chrząstki szklistej i warstwy podchrzęstnej na powierzchni bloczka i główki kości ramiennej
 • ścięgno wspólne prostowników
 • ścięgno wspólne zginaczy
 • więzadło poboczne promieniowe i obrączkowate
 • więzadło poboczne łokciowe (część przednia i tylna)
 • przednia torebka stawu
 • ścięgno mięśnia trójgłowego ramienia
 • rowek nerwu łokciowego i nerw łokciowy
  • ocena dynamiczna stabilności nerwu łokciowego (próba maksymalnego zgięcia)
 • badanie dynamiczne stawu łokciowego w celu oceny przyczyny deficytu zgięcia, wyprostu łokcia, pronacji/supinacji przedramienia

 Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Radiologii Mięśniowoszkieletowej badania okolicy łokciowej.

Rejestracja: Tel. 736 840 814 | e-mail: info@szubinska.pl