CENTRUM MEDYCZNE SZUBIŃSKA

USG barku

Badane struktury w zakresie okolicy barkowej:

 • staw barkowo-obojczykowy
 • więzadło kruczo-barkowe, kruczo-ramienne
 • kaletka podbarkowa
 • stożek rotatorów
  • ścięgno mięśnia podłopatkowego
  • ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego
  • ścięgno mięśnia podgrzebieniowego
  • ocena zachowania się stożka rotatorów w badaniu dynamicznym (odwiedzenie)
 • wysięk, obrzęk błony maziowej w jamie stawu ramiennego
 • tylny obrąbek stawu ramiennego
 • ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia oraz jego pochewka włóknista i maziowa
 • mięśnie okolicy barku
  • mięsień naramienny
  • mięsień czworoboczny
  • mięsień równoległoboczny większy i mniejszy
  • mięsień dźwigacz łopatki

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Radiologii Mięśniowoszkieletowej badania okolicy barkowej.

Rejestracja: Tel. 736 840 814 | e-mail: info@szubinska.pl