CENTRUM MEDYCZNE SZUBIŃSKA

Badania laboratoryjne

  Nazwa podstawowa badania Cena
  Mocz – badanie ogólne 7,50
  OB 5,00
  Morfologia krwi (pełna , 25 parametrów) 9,00
  Morfologia krwi (podstawowa, 18 parametrów) 9,00
  Morfologia CBC (8 parametrów) 6,00
  Rozmaz krwi (manualnie) 6,00
  Retikulocyty 9,00
  Leukocytoza 5,00
  PT (INR) 7,00
  APTT 7,00
  Fibrynogen 13,00
  Glukoza 6,00
  Elektrolity (Na, K) 16,00
  Elektrolity (Na, K, Cl) 22,00
  Sód 8,00
  Potas 8,00
  Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 18,00
  Cholesterol całkowity 6,00
  Cholesterol HDL 6,00
  Cholesterol LDL met. bezpośrednią 7,00
  Trójglicerydy (TG) 6,00
  Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) 23,00
  ALT 6,00
  AST 6,00
  Fosfataza zasadowa (ALP) 6,00
  Bilirubina całkowita 6,00
  Bilirubina związana (bezpośrednia) 6,00
  Bilirubina wolna (pośrednia) 11,00
  GGTP 6,00
  Cholinoesteraza 10,00
  Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 8,00
  Lipaza 10,00
  Amylaza 7,00
  Mocznik 6,00
  Kreatynina 6,00
  Kwas moczowy 6,00
  Białko całkowite 6,00
  Albumina 6,00
  Proteinogram 16,00
  Żelazo 6,00
  Ferrytyna 30,00
  Wapń całkowity 6,00
  Chlorki 10,00
  Fosfor nieorganiczny 6,00
  Magnez 6,00
  Hemoglobina wolna we krwi 15,00
  Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) 14,00
  Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) 20,00
  Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g, 1h) 7,00
  Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) 14,00
  Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h) 14,00
  Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h) 20,00
  Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h) 14,00
  OGTT w ciąży obciążenie 75g glukozy (0, 1, 2 h) 20,00
BADANIE KAŁU
  Adenowirusy w kale 25,00
  Rotawirusy w kale 25,00
  Kał – badanie ogólne (barwa, konsystencja, woń, odczyn, krew w kale, krople tłuszczu, ziarna skrobi, komórki roślinne, kał pasożyty, włókna mięsne) 25,00
  Kał – rota i adenowirusy 45,00
  Kał – G. lamblia met. ELISA 29,00
  Kał – krew utajona (bez diety) 22,00
  Kał – krew utajona (z zachowaniem diety) 22,00
  Kał – nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) 115,00
  Kał – nosicielstwo SS ( 2 próbka do badania 57) 0,00
  Kał – nosicielstwo SS ( 3bpróbka do badania 57) 0,00
  Clostridium difficile, toksyna A/B w kale 70,00
  Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale 120,00
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
  CRP,ilościowo 18,00
  ASO, ilościowo 15,00
  ASO, jakościowo 15,00
  RF, ilościowo 15,00
  RF, jakościowo 15,00
  Odczyn Waalera-Rosego 15,00
  anty-CCP 80,00
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
  CK – kinaza kreatynowa 12,00
  CK-MB, aktywność 15,00
  CK-MB, mass 30,00
  Mioglobina 45,00
  NT pro-BNP 95,00
  Homocysteina 50,00
SEROLOGIA
  Grupa krwi 35,00
  Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 ozn.) 60,00
  Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 ozn.) 40,00
  P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) 25,00
  Bezpośredni test antyglobulinowy 25,00
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
  TSH 17,00
  FT4 17,00
  FT3 17,00
  T4 17,00
  T3 17,00
  anty-TPO 35,00
  anty-TG 35,00
  P/c. p. receptorom TSH (TRAb) 60,00
  Tyreoglobulina 45,00
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
  FSH 22,00
  LH 22,00
  Estradiol 22,00
  Progesteron 22,00
  Prolaktyna 22,00
  Beta-HCG 22,00
  Beta-HCG (Roche) 50,00
  HCG wolna podjednostka beta 40,00
  Estriol wolny 30,00
  PAPP-A 45,00
  PAPP-A (Roche) 45,00
  Androstendion 40,00
  Testosteron 23,00
  Oksytocynaza 40,00
  Izooksytocynaza 40,00
  HCG wolna podjednostka beta (KRYPTOR) 100,00
  PAPP-A (KRYPTOR) 100,00
  Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) 30,00
DIAGNOSTYKA ANEMII
  Transferyna 30,00
  Witamina B12 35,00
  Kwas foliowy 30,00
  Erytropoetyna 30,00
  TIBC 8,00
  UIBC 8,00
  Rozpuszczalny receptor  transferyny 70,00
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
  Fruktozamina 50,00
  Insulina 25,00
  Insulina po obciążeniu (50g glukozy, 0,1,2) 75,00
  Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 0,1,2) 75,00
  Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 0,1) 50,00
  C-peptyd 30,00
  P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 90,00
  P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG, ilościowo 90,00
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
  Parathormon (intact) 33,00
  Fosfataza kwaśna 10,00
  Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 15,00
  C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) 100,00
  Pyrylinks D w moczu 75,00
  Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 190,00
  Witamina D3 metabolit 25(OH) 70,00
  PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I), marker tworzenia kości 110,00
INNE HORMONY I METABOLITY
  Kortyzol 25,00
  Aldosteron 50,00
  Chromogranina A 100,00
  IGF-BP3 60,00
  Leptyna 80,00
  Witamina B3 270,00
  Witamina E w surowicy 140,00
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
  ROMA 125,00
  HE 4 90,00
  PSA całkowity 25,00
  PSA wolny 35,00
  PSA panel (PSA, fPSA, wskaźnik fPSA/PSA) 60,00
  Fosfataza kwaśna sterczowa 12,00
  CEA 25,00
  AFP 25,00
  CA 125 40,00
  CA 15-3 40,00
  CA 19-9 40,00
  TPS 55,00
  SCC Ag 90,00
  Cyfra 21-1 65,00
  CA 72-4 80,00
  Beta-2-mikroglobulina 45,00
  P/c onkoneuronalne met. IIF 170,00
  S100 (czerniak złośliwy) 110,00
  NSE (neuroswoista enolaza) 80,00
  Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych 100,00
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY
  Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA 45,00
  IgG 16,00
  IgM 16,00
  IgA 16,00
  IgG w PMR 70,00
  IgD 100,00
  IgG 1, podklasa 175,00
  IgG 2, podklasa 175,00
  IgG 3, podklasa 175,00
  IgG 4, podklasa 175,00
  IgG 1,2,3,4, zestaw podklas 400,00

 

Rejestracja: Tel. 736 840 814 | e-mail: info@szubinska.pl